Pompa cu palete cu debit variabil presiune joasa

Pompa cu palete cu debit variabil presiune joasa BERARMA PVS

Pompa cu palete de medie presiune BERARMA PSP

Pompa cu palete de medie presiune si debit variabil BERARMA PSP

 

Palete presiune Inalta

Pompe cu palete cu debit variabil si presiune inalta BERARMA PSPK